ประกาศคำสั่ง อำเภอควนโดน
     
ประกาศคำสั่ง อำเภอควนโดน ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเทศ หมู่ที่ 7 บ้านปากบาง ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561