ประกาศคำสั่ง อำเภอควนโดน
     
ประกาศคำสั่ง อำเภอควนโดน ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหัวสะพานถึงโรงเรียนปันจอร์ หมู่ที่ 7 บ้านปากบาง ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยการปูทับหน้าด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 959 เมตร หนา 0.05 เม
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2561